ข้าม รายวิชาที่มีอยู่
ข้าม site news

Site news

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
E - Learning Builder for you.
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - อาทิตย์, 30 กรกฎาคม 2017, 10:35PM
 

เชิญชวนครูมาสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง

ครูเป็นผู้สร้างบทเรียน  นักเรียนลงทะเบียนด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศรัย